Skip to main content

Disclaimer

Algemeen

Deze Disclaimer gaat uit van:

Betotrace BV
Lange Ambachtstraat 10
9860 Oosterzele
met ondernemingsnummer en BTW-nummer 0765.854.986
RPR Gent (afdeling Gent),
hierna genoemd ‘Betotrace BV

Betotrace BV behoudt zich het recht voor onderhavige Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Betotrace BV raadt u aldus aan dit document periodiek te bekijken. Indien u niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vraagt Betotrace BV u deze website www.betotrace.com te verlaten.

Deze Disclaimer werd voor het laatst geüpdatet op 15 oktober 2021.

Inhoud van de website

Betotrace BV streeft ernaar de inhoud en informatie van deze website up to date en correct weer te geven. Echter, de inhoud en informatie op deze website (teksten, afbeeldingen etc.) is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Aldus sluit Betotrace BV uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid uit voor fouten of onvolledigheden in de aangeleverde inhoud en informatie. Zo garandeert Betotrace BV bijvoorbeeld geenszins de geschiktheid van de informatie in een specifiek geval, noch de redelijkheid ervan.

Betotrace BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan te brengen, dan wel informatie te verwijderen.

Wanneer de website verwijst naar andere websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Betotrace BV alle inhoud van deze websites goedkeurt en in geen geval kan zij dus verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van deze andere websites.

Werking van de website

Daarenboven streeft Betotrace BV naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van deze website. Betotrace BV kan evenwel niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. Betotrace BV kan niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website.

Betotrace BV kan te allen tijde de toegang tot (delen van) de website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden.

Intellectuele eigendom

Betotrace BV behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten, o.a. auteursrechten, voor op alle inhoud (tekst, afbeeldingen, recepten etc.) van deze website. Bepaalde afbeeldingen kunnen in eigendom van derde partijen zijn. Niets mag gekopieerd of anderszins gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke toelating van Betotrace BV (behoudens wettelijke uitzonderingen).

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Betotrace BV is in ieder geval beperkt tot tienduizend euro (€ 10.000,00). Betotrace BV beperkt haar aansprakelijkheid niet of sluit haar aansprakelijkheid niet uit voor haar bedrieglijk opzet, fraude of wanneer de uitsluiting of beperking niet zou toegestaan zijn overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of rechtspraak.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Disclaimer. Geschillen zullen behandeld worden voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar Betotrace BV haar zetel heeft.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent deze Disclaimer of de website in het algemeen? Laat zeker niet na om een bericht te sturen naar info@betotrace.com.